YOKOHAMA BE

Afdruk

YOKOHAMA Europe GmbH

Monschauer Str.12
D-40549 Düsseldorf

Telefoon: +49 (0) 211 52 94-0
Fax: +49 (0) 211 52 94 46
Mail: info@yokohama.de
Contact Formulier

Functionaris voor gegevensbescherming: Bechtle GmbH

Register rechtbank: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51625

Btw-identificatienummer: DE814358008

YOKOHAMA algemeen directeur: Hiroyuki Shioiri Chairman, Gregorio Borgo President & CEO,
Soichiro Yamaji CFO, Aleksandar Iliev Gramatikov COO

Privacybeleid

Onze voorwaarden

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof heeft gehandeld. nalatigheid is aanwezig. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links

De auteur verklaart uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, de verwijzing naar externe internetpagina’s (“links”), de corresponderende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links binnen de eigen website van het bedrijf. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter verwijst naar de respectieve publicatie via links.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen en teksten te gebruiken. Alle merken en handelsmerken vermeld op de website en mogelijk beschermd door derden zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.